fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PHP002:Ajax and jquery with PHP.

PHP002:Ajax and jquery with PHP.
New

PHP002:Ajax and jquery with PHP.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนเว็บเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วกับ Ajax และ jQuery!

การเรียนรู้ Ajax และ jQuery กับ Programmer ที่มีประสบการณ์จริงๆมีประสิทธิภาพและสนุก

หลักสูตรนี้จะสอนวิธีใช้ Ajax และ jQuery กับ PHP เพื่อสร้างเว็บไซต์และเว็บแอ็พพลิเคชันแบบ Smooth

คุณเห็นตัวอย่างของการใช้ Ajax ทุกวัน คุณสามารถค้นหาคำหลักในแหล่งข้อมูลยอดนิยมเช่น Facebook หรือ eBay และคุณจะได้รับคุณลักษณะการเติมข้อความอัตโนมัติ ทำให้เว็บรู้สึกรวดเร็วสวยงาม


วิดีโอแนะนำคอร์ส


ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส


วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่มีขั้นตอนเป็นระบบ

- เพื่อให้เว็บพัฒนาได้ง่าย

- เพื่อพัฒนาเว็บ 2.0 ให้โต้ตอบกับผู้ใช้


กลุ่มเป้าหมาย

- เหมาะสำหรับผู้พัฒนาเว็บเพื่อให้หน้าเว็บดูรวดเร็วเป็นระเบียบ


ความรู้พื้นฐาน

- ภาษา PHP และ HTML พื้นฐาน


วิทยากรผู้สอน

- ยังไม่มีข้อมูล


คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า

- ยังไม่มีข้อมูล


คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ

- ยังไม่มีข้อมูล


เนื้อหาการอบรม

ชั่วโมงที่ 1-4

- แนะนำการใช้ PHP 

- การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับ AJAX 

- การส่งค่าแบบ GET ไปยัง AJAX

- การส่งค่า JSON กับ PHP

- การส่งค่าแบบ POST

ชั่วโมงที่ 4-8

- แนะนำการเขัยนโปรแกรม PHP กับ MYSQL ด้วย PDO

- แนะนำการเขียนภาษา Jquery 

- การประกาศตัวแปร Jquery

- การใช้ Javascript AJAX กับ กับ Jquery

- การส่งค่าแบบ GET และ POST ของ AJax

- สรุปการใช้งาน


คำค้นหา


อัพเดทข้อมูลเมื่อ

2017-05-23 21:55:04