fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

JQU001:jQuery For Beginners.

JQU001:jQuery For Beginners.
New

JQU001:jQuery For Beginners.

หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึง jQuery ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาเว็บไซต์แบบไดนามิกแบบมืออาชีพโดยใช้ JavaScript และ jQuery หัวข้อที่รวมอยู่ในหลักสูตรประกอบด้วย เอฟเฟ็กต์และภาพเคลื่อนไหว ทำให้ไซต์ของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยยูทิลิตีการเคลื่อนไหวของ jQuery และเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการออกแบบของคุณให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้และการป้อนข้อมูล ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีภาพเคลื่อนไหวที่หรูหราขึ้นเช่น จางหายไปในองค์ประกอบเลื่อนในเมนูย่อยและไฮไลต์องค์ประกอบที่เลือก การจัดการ DOM เปลี่ยนเนื้อหาและลักษณะที่ปรากฏขององค์ประกอบใด ๆ ใน DOM แม้เพิ่มเนื้อหาแบบไดนามิก เลือกองค์ประกอบใด ๆ ได้อย่างง่ายดายและปรับเปลี่ยนรูปแบบ CSS, ตำแหน่ง, ข้อความเนื้อหา, รูปภาพ src หรือสิ่งที่คุณคิด เรียนรู้ AJAX ค้นพบวิธีดึงข้อมูลและเพิ่มเนื้อหาในหน้าเว็บของคุณแบบไดนามิกโดยไม่ต้องโหลดใหม่ เรียกภาพจาก Flickr ภาพยนตร์จาก TheMovieDB และแสดงทั้งหมดโดยใช้ไวยากรณ์ที่ใช้งานง่ายของ jQuery การจัดการกิจกรรม เรียนรู้วิธีจัดการเหตุการณ์การป้อนข้อมูลของผู้ใช้รวมถึงการคลิกเมาส์และการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ ใช้อินพุทแป้นพิมพ์เพื่อสร้างเกมง่ายๆที่มีผู้เล่นหลักเคลื่อนที่โดยใช้ปุ่มลูกศร


วิดีโอแนะนำคอร์ส


ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส


วัตถุประสงค์

- เรียนรู้การเพิ่มเอฟเฟ็กต์และภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามลงในไซต์

- เรียนรู้การใช้ AJAX เพื่อเพิ่มเนื้อหาเพจแบบไดนามิกจาก APIs เช่น Flickr และ TheMovieDB

- เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์แบบไดนามิก

- เรียนรู้การจัดการเหตุการณ์ของผู้ใช้โดยพลการเช่นการคลิกเมาส์และการกดแป้นพิมพ์


กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ที่สนใจใน JQuery

- IT Managers

- นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance

- กลุ่มผู้สนใจทั่วไป


ความรู้พื้นฐาน

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HTML และ CSS

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ JavaScript เบื้องต้น

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HTML, CSS และ JS

- มีความรู้เกี่ยวกับภาษาบนฝั่ง Server ภาษาใดภาษาหนึ่ง PHP, ASP, JSP


วิทยากรผู้สอน

- ยังไม่มีข้อมูล


คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า

- ยังไม่มีข้อมูล


คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ

- ยังไม่มีข้อมูล


เนื้อหาการอบรม

ขั่วโมงที่ 1-4

- บทนำเกี่ยวกับหลักสูตรและเทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการเขียนโปรแกรม

- บทนำเกี่ยวกับ JQuery

- แนะนำการใช้ JQuery

- การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio, C#, Adobe Dreamweaver, Microsoft Netbeen, ฯลฯ

- การเรียกใช้โปรแกรม Visual Studio, C#, Adobe Dreamweaver, Microsoft Netbeen, ฯลฯ

ขั่วโมงที่ 4-8

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การติดตั้ง JQuery การเริ่มต้นใช้งาน

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การติดตั้ง JQuery บน Windows

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การติดตั้ง JQuery บน Mac

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การติดตั้ง JQuery บน Linux

- เรียนรู้เกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมของ JQuery

- เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาพรวม JavaScript และ jQuery

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Overview of JavaScript Frameworks

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Setting Up The Editor

- เรียนรู้เกี่ยวกับ เอฟเฟ็กต์ ภาพเคลื่อนไหว

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Setting Up The jQuery Project

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Fading In Elements (and Fading Them Out Again)

- เรียนรู้เกี่ยวกับ A Pitfall With fadeIn/fadeOut vs. fadeTo

ชั่วโมงที่ 8-12

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Showing And Hiding Elements

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Sliding Elements Up And Down

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Moving Elements

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Get Creative : Custom Animations

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Delaying and Chaining Animations

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Timing Animations Using Callback Functions

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding Activity : Creating a Signup Lightbox

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Element Selectors

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Using CSS Selectors in jQuery

- เรียนรู้เกี่ยวกับ jQuery Methods for Traversal

- เรียนรู้เกี่ยวกับ jQuery Methods for Filtering

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการ DOM การใส่, การใส่และการลบองค์ประกอบ

- เรียนรู้เกี่ยวกับ DOM

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มองค์ประกอบใหม่ลงใน DOM

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การแทนที่องค์ประกอบและเนื้อหา

ชั่วโมงที่ 12-16

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การลบองค์ประกอบและเนื้อหา

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการแอ็ตทริบิวต์และคุณสมบัติ

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding Activity : Creating an Image Slideshow

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนคุณสมบัติ CSS ขององค์ประกอบ

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มหรือการลบคลาส CSS

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนข้อมูลขององค์ประกอบ

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การเรียกและการเปลี่ยนเนื้อหาขององค์ประกอบ

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการกิจกรรมเมาส์และกิจกรรมคีย์บอร์ด

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Events and Event Handlers

- เรียนรู้เกี่ยวกับ เพิ่ม Handlers คลิก

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การเพิ่ม Hover Handlers

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มตัวจัดการ MouseEnter และ MouseLeave

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มตัวจัดการเดียวกันสำหรับหลายเหตุการณ์

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Modularizing Event Handlers (ไม่มีฟังก์ชันอินไลน์เพิ่มเติม)

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Delegated Events

- เรียนรู้เกี่ยวกับ การส่งผ่านข้อมูลเพิ่มเติมไปยังกิจกรรม

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding Activity : Creating an Image Gallery with Lightbox Preview

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Handling KeyDown & KeyUp Events

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Forms

- เรียนรู้เกี่ยวกับ The Focus & Blur Events

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Using the Change Event

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Handling the Submit Event

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding Activity : Complete Form Validation on Submit

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding Activity : Fast Feedback Form

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Ajax กับ jQuery

- เรียนรู้เกี่ยวกับ กำลังเรียกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ด้วย jQuery

- เรียนรู้เกี่ยวกับ เรียกดูรูปภาพ Flickr ผ่านทาง Flickr API (+ เข้าใจเกี่ยวกับ JSON)


คำค้นหา


อัพเดทข้อมูลเมื่อ

2017-08-18 13:24:13