fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ตั้งคำถาม